رنگدانه های آلی

امروزه تولید و عرضه  رنگدانه‌هاي آلي معمولا بيشتر از رنگدانه‌هاي معدني شده است. بعضي از جديدترين رنگدانه‌ها ساختار آلي فلزي دارند. اکثر پیگمنت های آلي ،مواد شيميايي آلي هستند که بر روی يک هسته معدني هيدروکسيد آلومينيوم رسوب داده شوند . از مهمترين رنگدانه‌هاي آلي مي‌توان به گروه فتالوسيانين‌ها اشاره کرد که طيف رنگهاي آبي و سبز را در بر مي‌گيرند و فتالوسيانين مس ، رنگدانه آبي مي‌باشد که به علت خواص مقاومتي خوب در برابر عوامل مختلف ، يک رنگدانه با ارزش به شمار مي‌رود . فتالوسيانين‌ها را از فتاليک و اوره سنتز مي‌کنند. رنگدانه‌هاي آلي ، به صورتي که امروزه در صنعت استفاده مي‌شوند، در طبيعت يافت نمي‌شوند و تقريباً همه آنها سنتزي مي‌باشند.