دوده صنعتی

در بسیاری از موارد دوده را به منظور جذب تمام امواج قابل رویت، افزایش دوام و پایداری نوری می توان استفاده کرد. ویژگی ها و خواص فوق العاده دوده منجر به استفاده گسترده این ماده با ارزش در صنایع مختلف پلاستیک و مستربچ، رنگ و جوهر و لاستیک و تایر شده است. سطح موثر ذرات دوده، جذب روغن و اندازه ذرات مهمترین خصوصیات دوده هستند که کاربرد نهائی آن را تعیین می کنند .شرکت بازرگانی رنگ چی شیمی به عنوان نماینده رسمی شرکت بلک دایموند چین آماده همکاری با صنعتگران محترم در این زمینه می باشد.