لیست قیمت محصولات

  • لطفا جهت دریافت قیمت با واحد فروش 3998 2288 021 یا موبایل 2814 316 0912 تماس یا از طریق واتساپ پیغام دهید.
  • ========================================================================================================
NOنام کالاکدC.I.NOساختشرکتTDSوزن
1قرمز بایفروکس130P.R.101آلمانلنگسز 25
2زرد بایفروکس920P.Y.42آلمانلنگسز 20
3زرد بایفروکس420P.Y.42آلمانلنگسز 20
4قرمز بایفروکس130MP.R.101آلمانلنگسز 25
5قرمز بایفروکس180MP.R.101آلمانلنگسز 25
6مشکی بایفروکس360P.B.11آلمانلنگسز 25
7مشکی بایفروکس330P.B.11آلمانلنگسز 25
8زرد بایفروکس3920P.Y.42آلمانلنگسز 20
9ادتیو آدکا معادل 1682112 تایوانآدکا 20
10ادتیو آدکا معادل 1010AO-60 تایوانآدکا 20
11ادتیو آدکاLA-63P ژاپنآدکا 10
12 فلورسنت در 7 رنگIX هندآرون 25
13دوده چینی1000P.B.7چین بلک دایموند 10
14دوده چینی2410P.B.7چین بلک دایموند 10
15دوده چینی2419P.B.7چین بلک دایموند 10
16دوده چینی3800P.B.7چین بلک دایموند 10
17دوده چینی5317P.B.7چین بلک دایموند 10
18دوده چینیA-SP.B.7چین بلک دایموند 4
19آبی پراساد1004P.B.15:3هندپراساد 25
20سبز پراساد1001P.G.7هندپراساد 25
21بنفش پراساد1038BP.V.23هندپراساد 20
22قرمز پراساد1024P.R.48;3هندپراساد 20
23پیگمنت آبیTL 463P.B.29چینجی سی تی  25
24پیگمنت آبیTL1515P.B.29چینجی سی تی  25
25پیگمنت زرد920P.Y.42چینجی سی تی  25
26پیگمنت سبز835 چینجی سی تی  25
27پیگمنت قرمز 130P.R.101چینجی سی تی  25
28پیگمنت قهوه ای686 چینجی سی تی  25
29پیگمنت مشکی330P.B.11چینجی سی تی  25
30پیگمنت مشکی360P.B.11چینجی سی تی  25
31پیگمنت قرمز پلاستیکFGRP.R.112چینجی سی تی  25
32پیگمنت قرمز پلاستیکF5RKP.R.170چینجی سی تی  25
33پیگمنت قرمز پلاستیکD3GP.R.254چینجی سی تی  10
34پیگمنت قرمز پلاستیکP2BP.R.48:2چینجی سی تی  25
35پیگمنت قرمز پلاستیک3RLPP.R.48:3چینجی سی تی  25
36پیگمنت قرمز پلاستیکBLSP.R.48:4چینجی سی تی  25
37پیگمنت قرمز پلاستیکLC P.R.53:1چینجی سی تی  25
38پیگمنت قرمز پلاستیک6BPP.R.57:1چینجی سی تی  20
39پیگمنت زرد پلاستیکDHGP.Y.12چینجی سی تی  25
40پیگمنت زرد پلاستیکHRP.Y.83چینجی سی تی  10
41پیگمنت نارنجی پلاستیکGPSP.O.13چینجی سی تی  25
42پیگمنت قرمز مرکب4BGLP.R.57:1چینجی سی تی  25
43پیگمنت زرد مرکبBRXLP.Y.13چینجی سی تی  25
44تیتان NTR-606 چینجی سی تی  25
45تیتان R2654 چینوایت 25
46نقره ای هندی1940 هندجی سی تی  25
47تیتان R706 مکزیکدوپونت 25
48آبی کلارینتBGP.B.15:3هندکلارینت 20
49بنفش کلارینتRLP.V.23آلمانکلارینت 20
50قهوه ای کلارینتHFR01P.BR.25آلمانکلارینت 10
51سریداست کلارینت3940F آلمانکلارینت 20
52لیکو واکس کلارینتC-PM آلمانکلارینت 20
53آبی نوبیلاG-58P.B.29اسپانیانوبیلا 25
54بنفش نوبیلاV-8P.V.8اسپانیانوبیلا 25
55زرد کره ای12P.Y.12کرهلونا 25
56زرد وکسکوVOS250P,Y.34هندوکسکو 25
57زرد وکسکوVOS350P,Y.34هندوکسکو 25
58نارنجی وکسکوVOS750P,Y.34هندوکسکو 25