درباره ما

رنگ چی شیمی در سال 1362 فعالیت خود را به عنوان یک واحد تامین کننده مواد اولیه صنایع رنگ, پلاستیک, نساجی, چاپ و ساختمان آغاز نمود. در شهریورماه 1379 شرکت رویه خود را در امور بازرگانی تغییر داد و ادامه آن را در قالبی جدید و با رویکردهای جدید آغاز نمود و در اولین گام شرکت بازرگانی رنگ چی شیمی را به صورت یک شرکت تاسیس نمود. در همین راستا شرکت موفق به اخذ اولین نمایندگی رسمی خود گردید و در کنار همراهی با صنعت و نگاهی به آینده به حرکت خود ادامه داد. امروزه شرکت رنگ چی شیمی با بیش از 30 سال تجربه در این صنعت دیگر نامی شناخته شده و قابل اعتماد در صنایع مختلف می باشد و از این رو هم تامین کنندگان بزرگ مواد اولیه در دنیا و هم مصرف کنندگان نهایی و صاحبان صنایع در داخل کشور با اطمینان با این شرکت همکاری می نمایند.

  • امروزه این شرکت افتخار دارا بودن نمایندگی چندین شرکت اروپایی و آسیایی معتبر جهان را در صنایع مختلف دارد و از طرفی نیز با دیگر شرکتهای بزرگ تامین کننده مواد اولیه رابطه ای نزدیک و تنگاتنگ دارد.